منبع جریان و کنترلرها
کنترلر جوشکاری PEK

PEKfront

سیستم کنترل PEK مزیت بزرگی برای شرکت ایساب محسوب می گردد. کنترل فرایند به صورت کاملا دیجیتال صورت می گیرد و سیستم کنترل برای ارتباط با اجزا دیگر از سیستم can bus  بهره می برد که موجب دقت بالا و نیاز به سیم کشی کمتر گردیده است. از برخی خصوصیات دیگر این کنترلر می توان به موارد زیر اشاره کرد: ...