021-91090399

info@esab.ir

الکترود جوشکاری OK 48.00

الکترود جوشکاری E7018

یک الکترود قابل اعتماد و همه منظوره برای جوشکاری قوس فلزی دستی فولادهای کربنی، فولادهای کربنی منگنز و فولادهای کربنی منگنز ریز دانه با استحکام تسلیم بالا. OK 48.00 یک فلز جوش سخت و مقاوم در برابر ترک را رسوب می دهد. پوشش از نوع کم جذب رطوبت است. سرعت جوشکاری بالا در موقعیت عمودی بالا. OK 48.00 نسبت به ترکیب مواد پایه در محدوده های نسبتاً گسترده حساس نیست. الکترود را می توان برای جوشکاری سازه هایی که نمی توان از شرایط تنش دشوار اجتناب کرد استفاده کرد. مطابق با NACE TM0177 و TM0284 تست شده است. هیدروژن قابل انتشار تست شده در شرایط مختلف مقادیر کمتر از 3 میلی لیتر در 100 گرم را نشان می دهد.
5/5 0 0 0