021-91090399

info@esab.ir

الکترود جوشکاری OK 55.00

الکترود E7018-1

OK 55.00 الکترودی از تیپ LMA ،قابل اعتماد و با کیفیت است که مخصوصاً برای جوشکاری فولادهای کم آلیاژ با استحکام بالا مناسب است.
مقاومت ضربه ای خوب  در دمای پایین دارد . فلز جوش نیز در برابر ترک های گرم بسیار مقاوم است. این الکترود همچنین برای جوشکاری بدنه کشتی  با استحکام بالا( گریدهای A، D و E) مناسب است. مطابق با NACE TM0177 و TM0284 تست شده است.
هیدروژن محلول آن در  بیشتر شرایط ، مقادیر کمتر از 3 میلی لیتر در 100 گرم را نشان می دهد.

 
5/5 0 0 0